KURSY I REKOLEKCJE

kursy

Nowa Ewangalizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i œrodkach wyrazu"
Jan Paweł‚ II - Haiti-1983


emaus

więcej informacji oraz zapisy na stronie Fundacji


Kurs NOWE ŻYCIE

kursy

więcej informacji oraz zapisy na stronie Fundacji zaNim


Kurs EMAUS

kursy

więcej informacji oraz zapisy na stronie Fundacji


Kurs KAMCH

kursy

więcej informacji oraz zapisy na stronie Fundacji


Kurs Nowe Życiekursy

To Kurs, który pomaga odkryć prawdę o Bogu, o tym, że ma On plan dla Twojego życia. Kurs prowadzony jest w nowej formie, pełnej dynamiki i życia, która nie pozwala przejœć obojętnie nad przekazem płynšcym z Dobrej Nowiny.

To kurs dla tych którzy stawiajš sobie takie pytania jak: kim jest Bóg? Co to znaczy, że kocha mnie osobiœcie? Co to znaczy, że jest Bogiem żywym? Dla tych, którzy chcš rozpoczšć bšdŸ odœwieżyć swojš relację ze Zmartwychwstałym Jezusem. I również dla tych osób, które nie wierzš, że to jest możliwe!

Ceny:

stacjonarny doroœli - 160zł/osoba

bez noclegu doroœli - 80zł/osoba

dzieci 0-3 - za darmo

dzieci 4-12 - 75/40zł‚ osoba (nocleg/bez)

dzieci powyżej 12 - 140/60zł‚ (nocleg/bez)

"Jeżeli opłata za dzieci może stanowić przeszkodę prosimy dzwonić do Agaty pod numer 883 609 223".

Zapisy poprzez Formularz dostępny na stronie Fundacji zaNim w zakładce Projekty-> Kursy SNE


Kurs_JanKURS JAN

Kurs ten okreœlany jest często „sercem” Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jest to kurs duchowoœci uczniostwa. Pomaga wejœć na drogę bycia umiłowanym uczniem Mistrza, Jezusa Chrystusa, by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Celem kursu jest doprowadzenie uczestnika do tego, aby stał się uczniem jedynego Mistrza – Jezusa, by tak jak Jan był umiłowanym uczniem, który spoczywa na sercu Jezusa, który zna i słyszy Jego głos. Kurs ten uczy tego jak słuchać Boga, w jaki sposób usłyszeć Jego głos poœród zgiełku życia, jak stać się Jego przyjacielem, jak sprawić by relacje, w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłoœci i prawdzie, jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On. Kurs ukazuje na podstawie postaci œw. Jana nie tylko jak być uczniem Jezusa, ale także jak formować kolejnych uczniów Jedynego Mistrza [13].

 

Termin: szczegóły wkrótce 

Koszty:

Koszt 1 osoby z noclegiem: 290 zł
Koszt 1 osoby bez noclegu: 190 zł - Ze względu na charakter kusu, nie zalecamy uczestnictwa bez noclegu w domu rekolekcyjnym.

Zapisów należy dokonać poprzez poniższy formularz.

Formularz można także pobrać i wypełniony przesłać na adres: kursy@fundacjazanim.pl.

Warunkiem zgłoszenia jest wpłata bezwrotnej zaliczki w kwocie 50 zł na numer konta:

 

49 1160 2202 0000 0002 3325 4464 - Bank Millennium S.A.

FUNDACJA ZANIM

ul. Karczewska 51 m.5

Tytułem: Imię Nazwisko, nazwa kursu

 

Prosimy małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z członków rodziny!

 
 

 

 

Wymagania:

Przebyty Kurs Nowe ycie lub Filip oraz EMAUS

 

Miejsce:

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6.


 

kurs EmausKurs EMAUS

Jest to podstawowy kurs biblijny. Kurs jest ogólnym wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swojš miłoœciš i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dajšcy możliwoœć pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnik tego kursu może doœwiadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus - w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się œwiadkiem Boga żyjšcego.


 

Najbliższy termin:

 
13-15 czerwiec 2014

 

Koszt:

stacjonarny doroœli - 160zŁ/osoba

bez noclegu doroœli - 80zŁ/osoba

dzieci 0-3 - za darmo

dzieci 4-12 - 75/40zł osoba (nocleg/bez)

 dzieci powyżej 12 - 140/60zł (nocleg/bez)

 
"Jeżeli opłata za dzieci może stanowić przeszkodę prosimy dzwonić do Agaty do pod numer 883 609 223".

 

Wymagania:

Przebyty Kurs Nowe ycie/Filip lub Seminarium Wiary

 

Zapisy:

Zapisów należy dokonać poprzez poniższy formularz.

Formularz można także pobrać i wypełniony przesłać na adres: kursy@fundacjazanim.pl.

Warunkiem zgłoszenia jest wpłata bezwrotnej zaliczki w kwocie 50 zł na numer konta:

 

49 1160 2202 0000 0002 3325 4464 - Bank Millennium S.A.

FUNDACJA ZANIM

ul. Karczewska 51 m.5

Tytułem: Imię Nazwisko, nazwa kursu

 

Prosimy małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z członków rodziny!

 
 
Miejsce:

 
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6.KAMCH OtwockCo to sš charyzmaty?


Co to jest modlitwa charyzmatyczna???

Powiedz TAK dla Twojej modlitwy osobistej i wspólnotowej!!!!

Po co? Dlaczego? Dla kogo? Jeżeli nie wiesz, to ZAPRASZAMY na ten właœnie kurs!

Odpowie on na Twoje pytania i pozwoli doœwiadczyć modlitwy charyzmatycznej w wymiarze osobistym i wspólnotowym!

Już teraz możemy Ci powiedzieć, że modlitwa charyzmatyczna prowadzi do doœwiadczenia Boga!

Nie zwlekaj już dłużej, weŸ ze sobš Pismo Œwięte, notatnik, niezbędne rzeczy na trzy dni i bšdŸ z nami!!!

Najbliższy termin:

21-23.03.2014 - BRAK WOLNYCH MIEJSC :(

Koszt:

stacjonarny doroœli - 150zŁ/osoba

bez noclegu doroœli - 80zŁ/osoba

dzieci 0-3 - za darmo

dzieci 4-12 - 75/40zł osoba (nocleg/bez)

dzieci powyżej 12 - 140/60zł (nocleg/bez)

"Jeżeli opłata za dzieci może stanowić przeszkodę prosimy dzwonić do Agaty do pod numer 883 609 223".

Zapisy:

Zapisy prowadzi Agata pod numerem 883 609 223 bšdŸ mailowo pod adresem

 kursy@fundacjazanim.pl

 

Wymagania:


Przebyty Kurs Nowe ycie bšdŸ Filip.

 

Miejsce:

 

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6.


„CZCICIEL W WARSZTACIE”

Co?

Warsztaty uwielbienia

(wokal, gitara, bass, bębny, coœ dla akustyków) 

W programie warsztatów: konferencje i prowadzenie modlitwy uwielbienia, œpiew, gra na instrumentach (prosimy wzišć własne instrumenty), obsługa sprzętu potrzebnego do nagłaœniana oraz spontaniczne flagowanie.

     W ramach warsztatów będzie możliwoœć indywidualnych konsultacji z prowadzšcymi warsztaty.

 Ostatniego dnia odbędzie się podsumowujšcy wspólny koncert uwielbienia z zespołem KADOSZ (prosimy o zabranie ze sobš białych ubrań).

Dla kogo?

Warsztaty Uwielbienia „CZCICIEL W WARSZTACIE”sš przeznaczone dla osób posługujšcych w grupach uwielbienia, które chcš poszerzyć granice swojej posługi.

Kto?

rafałRafał Hilbrycht - mgr sztuki, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, basista, kontrabasista, realizator dŸwięku. Współpracował z Filharmoniš Œlšskš, Bielskš Orkiestrš Festiwalowš oraz zespołami ForVip, Friends of God, Lord, Kravt. Obecnie współtworzy zespół Kadosz Uwielbienie.

kasiaKatarzyna Grzywa-Hilbrycht- mgr sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, specjalnoœć: wokalistyka jazowa, nauczyciel œpiewu. Współpracowała z Aniš Wyszkoni i Andrzejem Lampertem, a także z takimi zespołami jak DYSLONAS i KRAVT. Obecnie œpiewa w zespole chrzeœcijańskim KADOSZ. Oprócz œpiewania zajmuje się komponowaniem muzyki do reklam i spektakli teatralnych oraz prowadzeniem zespołów wokalnych.

 witekWitek Wilk- wielostronnie uzdolniony mšż, tata, bębniarz i akustyk, fan amerykańskich aut i dobrego słodycza:))

 karolKarol Koprukowiak- perkusista i perkusjonalista. DJ i miłoœnik cyfrowej obróbki dŸwięku.

 marcinMarcin Ziemniewicz-mšż, ojciec 3 dzieci, pasjonat gitary akustycznej. Lider zespołu Kadosz"

Gdzie?

Otwock ul. Żeromskiego 6 ,Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów

Kiedy?

24-26.01.2014

start: Pištek godz. 18 (recepcja od godz.17)

Po co?

Poszerzyć granice uwielbienia ;)

Za ile?

250zł (nocleg, wyżywienie, warsztaty)

160zł (wyżywienie, warsztaty)

Zaliczka- 50 zł

Zapisy

snegrupauwielbienia@gmail.com

tel. 605 225 0 48

Informacje dodatkowe

- kurs przeznaczony głównie dla osób posługujšcych w grupach muzycznych

- aby się zapisać należy pobrać ze strony formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres snegrupauwienia@gmail.com

- po zgłoszeniu dostaniesz odpowiedz zwrotnš z numerem konta na który należy wysłać zaliczkę o wysokoœci 50 zł

- w razie pytań proszę dzwonić  605 225 048 / 509 077 420


------------------------------------------------------------

Kurs Nowe Życiekursy

Ceny:

stacjonarny doroœli - 150zł/osoba

bez noclegu doroœli - 80zł/osoba

dzieci 0-3 - za darmo

dzieci 4-12 - 75/40zł‚ osoba (nocleg/bez)

dzieci powyżej 12 - 140/60zł‚ (nocleg/bez)

"Jeżeli opłata za dzieci może stanowić przeszkodę prosimy dzwonić do Agaty pod numer 883 609 223".Zapisy rówież pod numerem 883 609 223 lub po adresem agata.marta.zak@gmail.com

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznejkursy

Kurs Filipkursy

Ceny:

stacjonarny dorosli - 150zł/osoba

bez noclegu dorosli - 80zł/osoba

dzieci 0-3 - za darmo

dzieci 4-12 - 75/40zł‚ osoba (nocleg/bez)

dzieci powyżej 12 - 140/60zł‚ (nocleg/bez)

"Jeżeli opłata za dzieci może stanowić przeszkodę prosimy dzwonić do Agaty do pod numer 605225048".Zapisy również pod numerem 605225048 lub po adresem agata.zatyka@gmail.com

Rekolekcjekursy

14 - 16 lutego 2013r.

REKOLEKCJE DLA WSPÓLNOT I STOWARZYSZEŃ
GLIWICEPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

18 - 20 lutego 2013r.

REKOLEKCJE DLA TECHNIKUM I LICEUM
ŁAPYPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

21 - 22 lutego 2013r.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŝY GIMNAZJALNEJ
I LICEALNEJ
KOLNOPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

27 LUTEGO - 01 MARCA 2013r.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŝY GIMNAZJALNEJ
GLIWICEPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

12 - 14 MARCA 2013r.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŝY GIMNAZJALNEJ
I LICEALNEJ
PRUSZKÓWPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

17 - 20 MARCA 2013r.

REKOLEKCJE PARAFIALNE U PALLOTYNÓW
KRAKÓWPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

06 - 07 KWIETNIA 2013r.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŝY GIMNAZJALNEJ
I LICEALNEJ
BIAŁYSTOK HERMANÓWKAPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

12 - 14 KWIETNIA 2013r.

REKOLEKCJE PARAFIALNE
LIDZBARKPROWADZENIE: Witek Wilk

bliższe informacje wkrĂłtce

Kursy  • kurs Filip
  • kurs Emaus
  • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

  •